Als bedrijf in Nederland is het nog niet zo gewoon om te werken aan het credit beheer verbeteren. Vaak wordt gedacht dat dit te maken heeft met het debiteurenbeheer. Dat is niet terecht. Het credit beheer verbeteren is gebaseerd op zogenoemd credit management. In het buitenland, met name in de Verenigde Staten, is dit een bedrijfsproces dat in de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling is. Credit management geniet daar veel aanzien, omdat het ervoor zorgt dat bedrijven altijd voldoende financiële middelen ter beschikking hebben om de reguliere productieprocessen ongehinderd doorgang te laten vinden.

Credit management

Het doel van credit management is, zoals al uit de naam blijkt, ervoor zorg te dragen dat een organisatie altijd voldoende financiële middelen ter beschikking heeft om de lopende kosten te kunnen betalen. Dat kan door aandacht te besteden aan drie dingen. Ten eerste kun je het credit beheer verbeteren door het debiteuren management te professionaliseren. Daarmee wordt voorkomen dat er veel debiteuren zijn die achterstand oplopen met het betalen van de facturen. Andere methoden voor credit beheer verbeteren zijn de kredietrisico’s zo laag mogelijk te maken, de betalingstermijnen minder lang te maken en de hoeveelheid werkkapitaal te vergroten.

CBMK inschakelen voor credit beheer verbeteren

De specialisten van CBMK kunnen jouw bedrijf helpen bij het credit beheer verbeteren. Dat wordt gedaan aan de hand van trainingen. Maak niet de vergissing om het credit management volledig uit te besteden, want dan ben je alle controle kwijt. Het credit beheer verbeteren is alleen succesvol uit te voeren door in je bedrijf een aantal aanpassingen te doen. Je kunt deskundigheid in informatie inzetten die door externe bedrijven als CBMK wordt geleverd. Dat betreft kredietinformatie over opdrachtgevers. Het debiteurenbeheer moet je zelf doen, maar eventuele incassoprocedures kunnen door specialisten van CBMK voor jouw bedrijf worden uitgevoerd.