De buitenwacht, in sommige gevallen ook wel bekend als de mangatwacht, is een controleur die er toezicht op houdt dat alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in een besloten ruimte op een veilige manier gedaan kunnen worden. De buitenwacht is een expert op het gebied van veiligheid en weet wat er gedaan moet worden om calamiteiten te voorkomen of, indien deze al spelen, erger te voorkomen. Een goede buitenwacht schakel je in via G4S Safety Solutions, waar iedere buitenwacht de nodige diploma’s en een ruime ervaring in het vakgebied heeft om het werk op de best mogelijke manier te kunnen doen.

Waar houdt de buitenwacht zich met name mee bezig?

De buitenwacht is een toezichthouder die contact houdt tussen de besloten ruimte en de controlekamer. Hij controleert met name alle veiligheidsprotocollen, zodat iedereen die aanwezig is in de besloten ruimte verzekerd kan zijn dat deze veilig kan werken of aanwezig kan zijn. De buitenwacht mag ingrijpen wanneer deze veiligheid in het geding dreigt te komen. Dit kan doordat de waarden van de chemische stoffen in de besloten ruimte zo hoog zijn dat ze voor gezondheidsklachten kunnen zorgen, maar ook wanneer je als werknemer of bezoeker niet voldoet aan de geëiste veiligheidsvoorschriften op bijvoorbeeld beschermende kledij. Wanneer er een calamiteit opspeelt is de buitenwacht gemachtigd het werkproces stil te leggen indien dit grotere problemen kan voorkomen. Tot slot is de buitenwacht de aangewezen persoon om de alarmdiensten in te schakelen wanneer dit nodig is en de situatie zo veel mogelijk in bedwang te kunnen houden totdat deze hulpdiensten er zijn. Denk hierbij aan het blussen van beginnende brandjes of Eerste Hulp verlenen. Voor de veiligheid van iedere aanwezige in de besloten ruimte en daaromheen is het inzetten van een professionele ervaren buitenwacht van levensbelang. Maak daarom altijd bij mogelijk gevaarlijke werkzaamheden in een besloten ruimte gebruik van een buitenwacht van G4S Safety Solutions en ga zonder onnodige gevaar aan het werk.