PID regelaar

Een PID regelaars worden vooral gebruikt in de procesindustrie. Het zijn een van de meest voorkomende regelaars die toegepast worden. Men kan de letters omschrijven als;
P voor proportioneel. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van het verschil tussen de wenswaarde en de gemeten waarde.  I is de Integrerende term, die zorgt voor een constante sommatie van de fout.  D is de Differentiërende term die minder wordt toegepast dan de voorgaande twee.

PID regelaar

De werking
We gaan even uit van een kamer. Een kamer wordt door middel van warmte op temperatuur gebracht. Ook zal er tijdens het opwarmen warmte verdwijnen. Dit verlies van warmte is niet altijd hetzelfde. De buitentemperatuur wisselt constant. Wanneer deze constant zou zijn hoef je namelijk niets te regelen. Nu zal een proportionele temperatuurregelaar warmte toevoeren evenredig met de hoeveelheid warmte die er gevraagd wordt. Wanneer de temperatuur te laag is wordt er dus warmte toegevoerd. De P factor bekijkt hoeveel de afwijking in temperatuur is. Hierdoor zal je de gewenste waarde zo dicht mogelijk worden bereikt. Toch zal er nog steeds warmte toegevoerd moeten worden. Je gaat om daarvan af te komen de temperatuurafwijking integreren met de I factor. Ideaal zou het zijn dat de warmtetoevoer gelijk is aan het warmteverlies. Wanneer er echter door iemand de deur wordt opengedaan dan zal er een plotselinge temperatuurdaling optreden. Dit wordt opgevangen door de D factor. Hierdoor zal er dus snel warmte toegevoerd worden. Je voert extra snel warmte toe evenredig met de temperatuurdaling.